1250 ml Karafa F. D.
Karafa na víno ​​1250 ml F. D.
Karafa na víno ​​1000 ml Denizli
Dekanter 1000 ml
Dekanter 500ml
Dekanter 250ml
Decanter Víno s rukoväťou Denizli 1000 ml
gastrogalaxi.sk | © Comein.sk s.r.o. - Informačný systém Ccontroll