nylonová taška 3 dl budúcnosť. 40 cm
nylonová taška 4 dl budúcnosť. 46 cm
nylonová taška futures č 5 dl. 50 cm
taška nylon 6 dl budúcnosť. 55 cm
nylonová taška 7 ​​dl budúcnosť. 60 cm
taška nylon budúce 9 dl. 70 cm
gastrogalaxi.sk | © Comein.sk s.r.o. - Informačný systém Ccontroll