výrobník ľadu tryskový 130kg/24h vzduchom chladený
výrobník ľadu tryskový 155kg/24h vzduchom chladený
výrobník ľadu tryskový 21kg/24h vzduchom chladený (abs)
výrobník ľadu tryskový 21kg/24h vzduchom chladený
výrobník ľadu tryskový 28kg/24h vzduchom chladený
výrobník ľadu tryskový 33kg/24h vzduchom chladený
výrobník ľadu tryskový 42kg/24h vzduchom chladený
výrobník ľadu tryskový 46kg/24h vzduchom chladený
výrobník ľadu tryskový 65kg/24h vzduchom chladený
výrobník ľadu tryskový 80kg/24h vzduchom chladený
výrobník ľadu tryskový 90kg/24h vzduchom chladený
gastrogalaxi.sk | © Comein.sk s.r.o. - Informačný systém Ccontroll