Gn 1/1, 150 z polypropylénu s vzduchotesným vekom
Gn 1/1, 200 z polypropylénu s vzduchotesným vekom
Gn 1/2 100 z polypropylénu s vzduchotesným vekom
Gn 1/2 150 z polypropylénu s vzduchotesným vekom
Gn 1/2 200 z polypropylénu s vzduchotesným vekom
Gn tretí 100 polypropylén s vzduchotesným viečkom
Gn tretí 150 z polypropylénu s vzduchotesným viečkom
Gn 1/4 100 polypropylén s vzduchotesným viečkom
Gn 1/4 150 polypropylén s vzduchotesným viečkom
Gn 2/3 150 polypropylén s vzduchotesným viečkom
Gn 2/3 200 polypropylén s vzduchotesným viečkom
Gn šiesty 100 polypropylén s vzduchotesným viečkom
gastrogalaxi.sk | © Comein.sk s.r.o. - Informačný systém Ccontroll