výrobník ľadu vzduchom chladený 150kg/24h
výrobník ľadu výrobník ľadu výrobcu s vodou chladeným 150kg/24h
výrobník ľadu vzduchom chladený 90kg/24h
výrobník ľadu výrobník ľadu výrobcu s vodou chladeným 90kg/24h
gastrogalaxi.sk | © Comein.sk s.r.o. - Informačný systém Ccontroll