Panvica 3-vrstva d 16cm bez veka
Panvica 3-vrstva d 20cm bez veka
Pot 3-vrstva D 24 cm bez veka
Pot 3-vrstva d 28cm bez veka
panva 3-vrstvové d 24 cm
panva 3-vrstvové d 28 cm
Panvica omáčky 3-vrstvou potiahnutá teflónom d 22 cm
čiapky d 16 cm
čiapky d 20 cm
čiapky d 22 cm
čiapky d 24 cm
čiapky d 28 cm
gastrogalaxi.sk | © Comein.sk s.r.o. - Informačný systém Ccontroll