koncovka okrúhla oceľová 0,2 cm
koncovka okrúhla oceľová 0,4 cm
koncovka okrúhla oceľová 0,5 cm
koncovka okrúhla oceľová 0,6 cm
koncovka okrúhla oceľová 0,8 cm
koncovka okrúhla oceľová 1,0 cm
oceľová koncovka hviezdička 0,2 cm
oceľová koncovka hviezdička 0,3 cm
oceľová koncovka hviezdička 0,4 cm
oceľová koncovka hviezdička 0,5 cm
oceľová koncovka hviezdička 0,6 cm
oceľová koncovka hviezdička 0,7 cm
gastrogalaxi.sk | © Comein.sk s.r.o. - Informačný systém Ccontroll