3-40 stlačiť sáčok s iónmi striebra cm
Taška na stláčanie 4-46 cm s iónmi striebra
5-50 stlačiť sáčok s iónmi striebra cm
6-55 stlačiť sáčok s iónmi striebra cm
Taška na stláčanie 7-60cm iónov srabra
gastrogalaxi.sk | © Comein.sk s.r.o. - Informačný systém Ccontroll