Chladiaci 2 dvierka jednotky na pravej strane
Chladiaci 3 dvere jednotky na pravej strane
Chladiaci pult 2 dvierka jednotky na dne eko
Chladiaci pult 3 dvere jednotky na dne eko
gastrogalaxi.sk | © Comein.sk s.r.o. - Informačný systém Ccontroll