Hrniec stredný D 24 cm 7,2 l bez veka
Hrniec stredný D 28 cm 11,1 l s vekom
Hrniec stredný D 28 cm 11,1 l bez veka
Hrniec stredný D 32 cm 16,1 l s vekom
Hrniec stredný D 32 cm 16,1 l bez veka
Hrniec stredný D 36 cm 22,4 l s vekom
Hrniec stredný D 36 cm 22,4 l bez veka
Hrniec stredný D 40 cm 37,7 l s vekom
Hrniec stredný D 40 cm 37,7 l bez veka
Hrniec stredný D 45 cm 57,3 l s vekom
Hrniec stredný D 45 cm 57,3 l bez veka
Hrniec stredný D 50 cm 62,8 l s vekom
gastrogalaxi.sk | © Comein.sk s.r.o. - Informačný systém Ccontroll